Irský teriér je, jak samo jméno již říká representantem ,,zeleného ostrova“. Krajina je skromná, vystavena drsným větrům z moře, rozeklaná a těžko přístupná. Takové okolí formuje člověka, dělá ho vážným a osamělým. Kdo by se pak divil, že nejbližším průvodcem člověka je pes rovněž formován stejnými vlivy a vykazuje vlastnosti, které jsou ve své kombinaci jedinečné. Hrdost, přítulnost, zdrženlivost, sebeovládání, odvaha, ostrost a ráznost, s nepřehlédnutelnou chutí ke hrám a sportu je zde dokonale spojeno. Jeho věrnost a vztah k rodině jsou výraznější než obvykle. Prostředím vštípené vlastnosti jsou neobyčejně pevné a stálé. Zpočátku byli psi drženi a chováni ani ne tak kvůli svému vzhledu, nýbrž kvůli svým pracovním schopnostem. Otcem pozdějších výstavních psů byl ,,Killiney Boy“, chovaný panem Burkem v Dublinu. Byl častým vítězem výstav ve své době a oblíbeným krycím psem. Matkou chovu byla ,,Erin“. Byla v každém způsobu popsána jako kvalitní, s dlouhou úzkou hlavou, s temperamentním výrazem, velmi tvrdou červenou srstí. Neměla žádné papíry, ale následný chov od ní a Boye jsou všichni irčani ode dneška zpět. Roku 1879 položil Dr. R. B. Carey v Dublinu základy pro klub, který si vytýčil za úkol vývoj této rasy. Anglická sekce se připojila ve stejném roce v Londýně. Roku 1897 byl vytvořen standard a je pozoruhodné, že až dodnes nedoznal žádných podstatných změn. Irský teriér je korektně vyšlechtěné plemeno.