Všechna štěňata se rodí pouze se základními smysly hmatu, chuti a čichu. Cítí chlad, teplo, bolest a hlad. Nevidí ani moc neslyší do doby, dokud nejsou jejich oči otevřené aspoň jeden nebo dva dni. Ale trvá to další dva a půl nebo tři týdny, než se začnou aktivně seznamovat s okolím. Postup charakteristických sociálních návyků, které si malé štěně rozvíjí, se pohybuje podle ustáleného sledu a je nesmírně důležité, aby proces společenského kontaktu v té době probíhal pokud možno co nejpřirozeněji. První věc, kterou se štěně musí naučit, je že patří ke smečce a že je pes. Proto má praktický smysl seznámit štěňata s ostatními zvířaty chovanými v domácnosti, jako jsou kočky a králíci atd., hned v nejútlejším věku.

Narození
Nejméně devět desetin času prospí a zbytek stráví hledáním potravy u své matky. Neumějí chodit ani se postavit. Sací reflex je velmi silný. Potřebují matku i k tomu, aby se mohla vymočit.

Okolo deseti dnů
Oči se otvírají, ale potrvá další týden nebo dva, než se u štěňat rozvine přesné vidění.

Od dvou do tří týdnů
Smysly sluchu a čichu začínají fungovat. Štěně je nyní schopno i chodit. Vyvíjí se u něj schopnost vyprazdňovat se, jak potřebuje, nezávisle na matce. Začíná se učit ze zkušenosti vyhýbat se věcem, které mu nejsou příjemné. Jak začíná pozorovat okolí, štěně požírá všechno, co se jen trochu podobá potravě. To se stává často, když se připlete ke krmení připravenému pro jeho matku.

Od tří do čtyř týdnů
štěně absolvovalo období nejranějšího dětství a dostává se do období vytváření vztahů s okolím. Díky styku s matkou a se sourozenci ze stejného vrhu se vytváří složitý a proměnlivý systém návyků chování, který mu zůstane po zbytek života. Štěně nyní váží šestkrát až sedmkrát více než při narození.

Od osmi do deseti týdnů
Množství mléka, které štěně vypije od své matky, se rychle zmenšuje. Po období seznamování se psy a ostatními domácími zvířaty přichází čas seznámit se s lidmi. Jestliže je štěně zbaveno veškerého kontaktu s lidmi, je téměř jisté, že nebude nikdy schopno přizpůsobit se lidským životním podmínkám.

Výměna zubů

zuby: prožezávání ve věku: výměna ve věku:
řezáky 4-6 týdnů 3-5 měsíců
špičáky 3-5 týdnů 5-7 měsíců
zuby třenové 4-5 měsíců nevyměňují se
zuby třenové P2 – P4 5 týdnů 5-6 měsíců
stoličky M1 4-5 měsíců nevyměňují se
stoličky M2 5-6 měsíců nevyměňují se
stoličky M3 dole 6-7 měsíců nevyměňují se

Schéma krmení štěňat

věk: jak často krmit:
1-2 měsíce 5-6x denně
2-4 měsíce 4-5x denně
4-6 měsíce 4-3x denně
6-12 měsíce 3-2x denně
12-16 měsíce 2-1x denně
později 1x denně, nejlépe večer