Koeficient příbuznosti = COI – ideální hodnota 0-4 %

  • Dává představu o tom, kolikrát a na jaké pozici se v rodokmenu opakují stejní předci.
  • Čím je hodnota vyšší, tím větší je příbuzenská plemenitba.

Koeficient úbytku předků = AVK – ideální hodnota 85-100 %

  • Dává představu o tom, jaké množství navzájem nepříbuzných předků se na vzniku daného jedince podílelo, tj. 100 % je když se v rámci celého rodokmenu neobjeví žádný pes dvakrát, tzn. mezi předky není žádná příbuznost v rámci 5 generací.
  • Nízké AVK ukazuje na silnou příbuzenskou plemenitbu, jejímž výsledkem je homozygotnější jedinec. Je to příklad tzv. liniové plemenitby, která je v zámoří dosti oblíbená, zejména pro utužení některých chovatelem preferovaných znaků. Z dlouhodobého hlediska to však mnohdy vede nejen k utužení žádaných znaků, ale také ke ztrátě „dobrých“ genů a namnožení takových, co mohou pak snižovat např. životaschopnost dalšího chovu, což se označuje jako příbuzenská deprese (inbreeding depression).